Tiráž

Spoločnosť Forhercare ako predajca:

 • Celý názov spoločnosti: Forhercare Kft.
 • Registračný súd: Mestský registračný súd
 • číslo spoločnosti: Cg. 01-09-356668
 • Sídlo: 1051 Üllői út, 1091 Budapešť, Maďarsko.
 • DIČ: 27912162-2-43
 • E-mail: hello@sk.forhercare.com
 • Dozorný orgán na Slovensku:
  • Slovenská obchodná inšpekcia
  • Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie
  • info@soi.sk
  • P.O. BOX 29
  • Bajkalská 21/A
  • 827 99  Bratislava 

Informácie o poskytovateľovi hostingu:

 • Názov spoločnosti: KMAK Eastern Hungary Data Center Ltd.
 • Sídlo: 5071 Besenyszög, Táncsics Mihály út 10.
 • Kontakt, e-mailová adresa: info@kmak.hu