VYPOVEDANIE ZMLUVY, PRÁVO NA ODSTÚPENIE

Máte zákonné práva na vypovedanie zmluvy takto: Vaše právo na vypovedanie zmluvy závisí od toho, čo ste si kúpili, či je produkt chybný, do akej miery a akým spôsobom sme splnili svoje povinnosti a kedy ste sa rozhodli od zmluvy odstúpiť.

Vaše právo na odstúpenie bez udania dôvodu: Pri väčšine produktov, ktoré kúpite online, máte právo rozmyslieť si svoju kúpu a oznámiť nám odstúpenie od zmluvy kedykoľvek do 14 dní. To znamená, že od zmluvy s nami môžete odstúpiť bez udania dôvodu. Obdobie na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 dní po dni, kedy ste (alebo vami poverená osoba) prebrali doručený produkt. Takisto máte právo odstúpiť od zmluvy počas obdobia medzi uzatvorením zmluvy a dátumom prijatia produktu.

Obmedzenia práva na odstúpenie: Majte na pamäti, že nemáte právo uplatniť si svoje právo na odstúpenie, ak dotknutý produkt podlieha skaze alebo má krátku dobu skladovateľnosti (napr. produkty, ktoré sa musia skladovať pri určitej teplote atď.) alebo ak sú produkty v uzatvorených baleniach, ktoré sa zo zdravotných alebo hygienických dôvodov nemôžu po otvorení vrátiť (napr. zubné pasty, guľôčkové dezodoranty, spodná bielizeň, masážne oleje, sexuálne pomôcky, kozmetika, doplnky stravy atď.). Viac informácií o týchto obmedzeniach nájdete v Prílohe 1 všeobecných obchodných podmienok.

Oznámenie o odstúpení od zmluvy: Ak chcete zmluvu s nami vypovedať, oznámte nám to na e-mailovú adresu hello@sk.forhercare.com. Uveďte svoje meno, adresu, podrobnosti o objednávke a ak je to relevantné vaše telefónne číslo a e-mailovú adresu, aby sme vás mohli jednoducho identifikovať. Môžete tiež použiť vzorový dokument Vyhlásenie o odstúpení od zmluvy, ktorý je Prílohou 2 k tomuto dokumentu.

Dôkazné bremeno v prípade oznámenia o odstúpení: V každom prípade musíte poskytnúť dôkazné bremeno o tom, že ste si riadne a v rámci časových obmedzení uvedených v týchto všeobecných obchodných podmienkach uplatnili svoje právo na odstúpenie.

Vrátenie produktov v prípade vypovedania zmluvy: Ak z nejakého dôvodu vypoviete zmluvu po tom, ako vám produkt/produkty pošleme alebo ako preberiete zásielku s produktom/produktmi, musíte produkt/produkty vrátiť bez zbytočného odkladu. Vrátený tovar sa nepreberá v sídle spoločnosti Forhercare Kft., pretože o tento krok sa stará spoločnosť Gedeon Richter Plc. v mene spoločnosti Forhercare Kft. Výrobok musíte vrátiť poštou spoločnosti Gedeon Richter Plc., ktorá koná v mene spoločnosti Forhercare Kft., na adresu Maďarsko, 1103 Budapešť, Vaspálya utca 50. Pri vracaní produktu musíte na obale produktu jasne uviesť tieto informácie: „Forhercare Webshop“. Ak si uplatníte svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musíte nám tovar poslať do 14 dní odo dňa, kedy ste nám oznámili váš zámer odstúpiť od zmluvy. Tento termín sa považuje za splnený vtedy, ak nám produkt pošlete pred skončením 14 dňovej lehoty.

Kedy uhradíme náklady na vrátenie tovaru? Náklady na vrátenie tovaru uhradíme v tomto prípade:

  • ak je produkt chybný alebo bol popis produktu nesprávny;
  • ak odstúpite od zmluvy z dôvodu, že je produkt chybný alebo bol jeho popis nesprávny alebo bol doručený oneskorene z našej chyby a nie ako dôsledok okolností mimo našej moci.

Kedy znášate náklady na vrátenie tovaru vy? Vo všetkých prípadoch okrem tých, ktoré sú uvedené v predchádzajúcom odseku, vrátane prípadu, kedy si uplatníte svoje právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu, budete znášať náklady na vrátenie tovaru bez nároku na náhradu. Nebudú vám účtované žiadne iné náklady okrem nákladov na vrátenie produktu.

Ako vám vrátime peniaze? Zaplatenú kúpnu cenu za výrobky vrátane poštovného vám vrátime, ak sme povinní zaplatiť ho v súlade s použitým spôsobom platby. Ak výslovne súhlasíte s tým, peniaze vám vrátime iným spôsobom. V dôsledku odlišného spôsobu vrátenia peňazí vám nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Môžeme však vykonať zrážky z ceny, ako je uvedené nižšie. Ak od zmluvy odstúpite len čiastočne, vrátime vám len kúpnu cenu vrátených produktov.

Zrážky z vrátenej sumy, ak využijete svoje právo na odstúpenie od zmluvy: Vrátená cena (bez nákladov na doručenie) sa môže znížiť o sumu, o ktorú bola znížená hodnota tovaru, ak to spôsobilo vaše zaobchádzanie s tovarom spôsobom, ktorý by v kamennom obchode nebol povolený. To znamená, ak je toto zníženie hodnoty výsledkom používania, ktoré presahuje rámec používania potrebného na overenie povahy, vlastností a funkcie produktu.

Kedy mi vrátite peniaze? Peniaze, na ktoré máte nárok, vám vrátime bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od dátumu prijatia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Vrátenú sumu môžeme zadržať do momentu, kým nedostaneme produkt späť alebo kým nám nedodáte uspokojivý dôkaz o jeho vrátení.