Informácie o spravovaní súborov cookies

Informácie o súboroch cookies a o lokálnom uchovávaní údajov

 

1. Cookies a štandardizované úložiská údajov

1.1´Cookies´sú malé textové dátové súbory, ktoré sú umiestnené vo Vašom počítači alebo mobilnom zariadení. Cookies používame výhradne na technické účely, respektíve na to, aby sme Vám umožnili používanie webovej stránky https://sk.forhercare.com/ (ďalej len: „Webová stránka”). Neskôr ich možno použiť na prispôsobenie Webovej stránky podľa volieb a záujmov používateľa.

 

Po navštívení našej Webovej stránky pošle systém relačné súbory cookies medzi Vašim zariadením a serverom. Relačné súbory cookies neukladáme, po opustení stránky sa vymažú. Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako fungujú súbory cookies, navštívte, prosím, stránku: www.allaboutcookies.org.

 

1.2 Zmenou nastavení svojho prehliadača a mobilného zariadenia môžete súbory cookies obmedziť alebo blokovať. V prehliadači môžete tiež vymazať už uložené súbory cookies. Ďalšie informácie nájdete na stránkach podpory Vášho prehliadača alebo mobilného zariadenia. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že niektoré oblasti a funkcie našej webovej stránky si vyžadujú súbory cookies a v prípade ich vymazania alebo odmietnutia je možné, že nebudú správne fungovať.

 

1.3 Pre zaistenie fungovania webovej stránky používame aj štandardizované úložiská údajov, podporované Vašim prehliadačom (local storage a session storage), za účelom uchovávania údajov bezpodmienečne potrebných na fungovanie webovej stránky na Vašom zariadení. Prostredníctvom štandardizovaných úložísk údajov Vaše údaje spracúvame na základe bodu článku 6, odseku (1), bodu f) GDPR, s prihliadnutím na  §13/A., odsek (3) zákona Maďarska č. CVIII. z roku 2001 o elektronickom obchode, za účelom poskytovania služby. 

 

Údaje uchovávané na Vašom zariadení prostredníctvom miestnych úložísk údajov:

Názov úložiska údajov

Uchovávaný údaj

Účel

Doba uchovávania

mage-cache-storage

Údaje vo vyrovnávacej pamäti

Lokálne úložisko údajov slúžiace na uchovávanie obsahu špecifického pre návštevníka, umožňujúce funkcie elektronického obchodu.

1 deň

mage-cache-storage-section-invalidation

Údaje vo vyrovnávacej pamäti

Vynúti lokálne uloženie sekcií obsahu, ktoré budú zneplatnené.

1 deň

 

1.3.2. Webová stránka okrem štandardizovaných úložísk údajov, spomenutých v predchádzajúcom bode, umiestni na Vašom zariadení aj úložiská údajov, ktoré nie sú bezpodmienečne potrebné na fungovanie Webovej stránky, ale ich účelom je zlepšiť užívateľský zážitok. Za takéto sa považuje napríklad uloženie obsahov preložených na Vašu žiadosť. Prostredníctvom štandardizovaných úložísk údajov Vaše údaje spracúvame na základe článku 6, odseku (1), bodu a) GDPR, s prihliadnutím na § 13/A., odsek (4) zákona Maďarska č. CVIII. z roku 2001 o elektronickom obchode.

 

Údaje uchovávané na Vašom zariadení prostredníctvom miestnych úložísk údajov:

Názov úložiska údajov

Uchovávaný údaj

Účel

Doba uchovávania

mage-translation-storage

Obsah preložený pre užívateľa

Uloží obsah preložený na žiadosť užívateľa.

1 rok

mage-translation-file-version

Obsah preložený pre užívateľa

Uloží preložený obsah vo verzii súboru.

1 rok

product_data_storage

Údaje týkajúce sa prehliadaných/porovnávaných produktov

Slúži na uloženie konfigurácie údajov o naposledy prehliadaných/porovnávaných produktoch.

1 rok

recently_viewed_product

ID naposledy prezeraných produktov

Tento súbor cookies ukladá ID naposledy prezeraných produktov za účelom jednoduchej navigácie.

1 év

recently_viewed_product_previous

ID naposledy prezeraných produktov

Tento súbor cookies ukladá ID naposledy prezeraných produktov za účelom jednoduchej navigácie.

1 rok

recently_compared_product

ID porovnávaných produktov

Ukladá ID nedávno porovnávaných produktov.

1 rok

recently_compared_product_previous

ID porovnávaných produktov

Ukladá ID predtým porovnávaných produktov za účelom jednoduchšej navigácie.

1 év

 

1.4.1 Nevyhnutné súbory cookies; Súbory cookies alebo nastavenia nevyhnutné pre fungovanie Webovej stránky; bez nich Webová stránka nefunguje vôbec, alebo nefunguje správne, tieto súbory cookies sú potrebné pre prezeranie stránky, alebo pre zapamätanie Vašich nastavení na Webovej stránke. Tieto súbory cookies sa môžu týkať iba takých operácií, ako nastavenie jazyka, veľkosti textu a preferencií ochrany osobných údajov. Tieto súbory cookies nie je možné vypnúť a sú nastavené spravidla podľa Vašich povolení na webovej stránke. Pokiaľ tieto súbory cookies ako používateľ zablokujete, Webová stránka nebude správne fungovať. Nevyhnutné cookies spracúvame na základe článku 6, odseku (1), bodu f) GDPR, s prihliadnutím na  §13/A., odsek (3) zákona Maďarska č. CVIII. z roku 2001 o elektronickom obchode, za účelom poskytovania služby.

 

Používame nasledujúce nevyhnutné cookies:

Názov súboru cookies

Uchovávaný údaj

Účel

Doba uchovávania

PHPSESSID

Užívateľské meno zadané užívateľom; 128-bitový šifrovaný kľúč

Účelom umiestnenia cookies je uloženie užívateľského mena a 128-bitového šifrovaného kľúča prihláseného užívateľa. Táto informácia je potrebná na to, aby mohol užívateľ zostať prihlásený na Webovej stránke bez toho, aby na každej navštívenej stránke musel zadávať svoje užívateľské meno a heslo. Bez týchto súborov cookies užívateľ nemá prístup k tým častiam webovej stránky, ktoré si vyžadujú overený prístup.

1 hodina

persistent_shopping_cart

Kľúč (ID) trvalého nákupného košíka

Tento súbor cookies ukladá kľúč (ID) trvalého nákupného košíka, aby bolo možné košík obnoviť pre anonymného kupujúceho.

2 roky

Nepoužíva sa

form_key

Reťazce znakov pripojené k formulárom

Bezpečnostné opatrenie, ktoré pripája náhodný reťazec znakov ku všetkým odoslaným formulárom, slúžiacim na ochranu údajov pred falšovaním žiadostí medzi stránkami (CSRF).

1 hodina

store

Údaje týkajúce sa náhľadu obchodu, miesta

Tento súbor cookies sleduje zákazníkom zvolený konkrétny náhľad obchodu/miesta.

1 rok

login_redirect

Údaje cieľovej stránky

Tento súbor cookies ukladá cieľovú stránku, ktorú si zákazník zobrazil pred presmerovaním na prihlásenie.

Relácie

mage-messages

Údaje týkajúce sa chybových správ a ďalších upozornení, ktoré sa zobrazia užívateľovi

Tento súbor cookies sleduje chybové správy a ďalšie upozornenia, ktoré sa zobrazia užívateľovi, napríklad správy o súhlase s používaním súborov cookies a rôzne chybové správy. Správa sa odstráni zo súboru cookies po tom, ako sa zobrazí zákazníkovi.

1 rok

mage-cache-sessid

Údaje vo vyrovnávacej pamäti relácie užívateľa

Hodnota tohto súboru cookies spúšťa vyčistenie lokálnej vyrovnávacej pamäti.

Relácie

user_allowed_save_cookie

Údaj o povolení súborov cookies používateľom

Tento súbor cookies zaznamenáva, či zákazník povolil ukladanie súborov cookie.

2 roky

ba_vid

Digitálny odtlačok prehliadača užívateľa, prehliadacie zvyky užívateľa

Účelom tohto súboru cookies je odhaľovať podvody v prípade online platieb prostredníctvom Barion Smart Gateway na základe digitálneho odtlačku vášho prehliadača a prehliadacich zvykov. Tento súbor cookie poskytuje údaje, ktoré môžeme použiť na identifikáciu používateľa webovej stránky prostredníctvom viacerých relácií.

1,5 roka od poslednej aktualizácie

ba_vid.xxx

Digitálny odtlačok prehliadača užívateľa, prehliadacie zvyky užívateľa, časové pečiatky prvej, aktuálnej a poslednej návštevy na stránke a informácie o tom, či sú povolené súbory cookie tretích strán

Účelom tohto súboru cookies je odhaľovať podvody v prípade online platieb prostredníctvom Barion Smart Gateway na základe digitálneho odtlačku vášho prehliadača a prehliadacich zvykov. Tento súbor cookie poskytuje údaje, ktoré môžeme použiť na identifikáciu používateľa webovej stránky prostredníctvom viacerých relácií. Zhromažďuje tiež údaje uložené v súbore cookie ba_vid, digitálny odtlačok z nastavení prehliadača, časové pečiatky prvej, aktuálnej a poslednej návštevy na stránke a informácie o tom, či sú povolené súbory cookie tretích strán alebo nie.

1,5 roka od poslednej aktualizácie

ba_sid

Digitálny odtlačok prehliadača užívateľa, prehliadacie zvyky užívateľa

Jeho účelom je odhaľovať podvody v prípade online platieb prostredníctvom Barion Smart Gateway na základe digitálneho odtlačku Vášho prehliadača a prehliadacích zvykov. Tento súbor cookie poskytuje údaje, ktoré môžeme použiť na identifikáciu používateľa prostredníctvom viacerých webových stránok.

30 minút

ba_sid.xxx

Digitálny odtlačok prehliadača užívateľa, prehliadacie zvyky užívateľa

Jeho účelom je odhaľovať podvody v prípade online platieb prostredníctvom Barion Smart Gateway na základe digitálneho odtlačku Vášho prehliadača a prehliadacích zvykov. Tento súbor cookie poskytuje údaje, ktoré môžeme použiť na identifikáciu používateľa prostredníctvom jedinej webovej stránky.

30 minút

 

1.4.2 Marketingové súbory cookies: tieto súbory cookies používame na sledovanie Vašej činnosti na webovej stránke v záujme zobrazovania reklám zodpovedajúcich Vašim záujmom a preferenciám. Právnym základom spracúvania údajov je  článkok 6, odsek (1), písm. a) GDPR, ďalej Váš súhlas s prihliadnutím na § 13/A., odsek (4) zákona Maďarska č. CVIII. z roku 2001, zadaný do vyskakovacieho okna na webovej stránke. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, ale jeho odvolanie nemá vplyv na zákonnosť spracúvania dát pred jeho odvolaním. V prípade odvolania nedostaneme údaje týkajúce sa Vášho vyhľadávania.

 

Webová stránka používa nižšie uvedené marketingové súbory cookies:

Názov súboru cookies

Uchovávaný údaj

Opis súborov cookies

Platnosť súborov cookies

BarionMarketingConsent.xxx

Vyhlásenie užívateľa o súhlase so zhromažďovaním a používaním údajov týkajúcich sa relácií prehliadača a nákupných zvykov

Jeho účelom je uchovávať Vaše vyhlásenie o súhlase so zhromažďovaním a používaním údajov týkajúcich sa relácií Vášho prehliadača a nákupných zvykov, aby sme Vám mohli poskytovať personalizované reklamy a ponuky. Ak ste udelili svoj súhlas, údaje zhromaždené nasledujúcimi súbormi cookies, umiestnenými na účely predchádzania podvodom s platobnými kartami, sa použijú aj na analýzu vašich zvykov pri prehliadaní a nakupovaní, ako aj na poskytovanie personalizovaných reklám a ponúk.

1,5 roka od poslednej aktualizácie

Súbor cookies mediálnych partnerov a inzerentov

ID užívateľa

Jeho účelom je zaistiť zhodu medzi súbormi cookies ID spoločnosti Barion a Partnera. V procese priraďovania súborov cookies server nášho Partnera stiahne a uloží svoje vlastné ID v prehliadači užívateľa, aby synchronizoval ID spoločnosti Barion a ID Partnera.

2 roky

Facbook Pixel

Facebook

 Účelom je zlepšenie užívateľského zážitku a prispôsobenie reklám. Ďalšie informácie: https://afry.com/en/cookie-notice

 

 

1.4.3 Analytické súbory cookies: Súbory cookies používané na analytiku pomáhajú v zhromažďovaní údajov, ktoré umožňujú službám pochopiť, ako prichádzajú užívatelia do kontaktu s danou službou. Tieto nahliadnutia umožňujú službám zlepšiť svoj obsah a vytvoriť lepšie funkcie, ktoré zlepšujú užívateľský zážitok.

 

Používame nasledujúce analytické súbory cookies:

Názov súboru cookies

Poskytovateľ služby

Opis súborov cookies

Platnosť súborov cookies

_pk_id

Matomo

slúži na uloženie určitých údajov užívateľa, napríklad unikátneho ID užívateľa

13 mesiacov

_pk_ref Matomo

Matomo

údaje používané na uloženie informácií o priradení – zdroj odkazu pôvodne použitého na návštevu webovej stránky

6 mesiacov

pk_ses, _pk_cvar, _pk_hsr

Matomo

Matomo sú súbory cookies s krátkou platnosťou, slúžiace na dočasné uloženie údajov potrebných k návšteve.

 30 minút

_pk_testcookie

Matomo

Po vytvorení sú okamžite vymazané (slúžia na kontrolu toho, či prehliadač návštevníka podporuje súbory cookies).

 

mtm_consent

Matomo

(alebo mtm_consent_removed) sú vytvárané s dobou platnosti 2 roky, aby zapamätali, či užívateľ poskytol (alebo odvolal) súhlas. Je možné nastaviť kratšiu dobu platnosti súhlasu používateľa prostredníctvom nasledujúceho príkazu: _paq.push(['rememberConsentGiven', optionallyExpireConsentInHours]). Viac informácií nájdete v Programátorskom návode pre žiadosť o súhlas.

2 roky

mtm_cookie_consent

Matomo

Súbory cookies sú vytvárané na dobu 2 rokov, aby zapamätali, či užívateľ poskytolsúhlas k umiestneniu a používaniu súborov cookies. Je možné nastaviť kratšiu dobu platnosti súhlasu používateľa na umiestnenie a používanie súborov cookies prostredníctvom nasledujúceho príkazu: _paq.push(['rememberCookieConsentGiven', optionallyExpireConsentInHours]);.

2 roky

matomo_ignore

Matomo

-

2 roky

 

 

1.5 Ak nechcete poskytnúť súhlas na používanie súborov cookies, môžete zmeniť nastavenia Vášho prehliadača alebo zariadenia tak, aby bolo uloženie súborov cookies automaticky odmietnuté, alebo aby Vám bolo automaticky oznámené, ak chce nejaká webová stránka umiestniť súbory cookies na Vašom počítači alebo mobilnom zariadení. V nastaveniach Vášho internetového prehliadača môžete tiež vymazať už uložené súbory cookies. Ďalšie informácie nájdete na stránkach podpory Vášho internetového prehliadača alebo mobilného zariadenia. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že niektoré oblasti a funkcie tejto Webovej stránky si vyžadujú súbory cookies a v prípade vymazania alebo odmietnutia týchto súborov cookies prípadne nebudú fungovať.

 

1.6 Pre ďalšie informácie o používaní súborov cookies na webovej stránke nás, prosím, kontaktujte na nasledujúcej e-mailovej adrese: hello@sk.forhercare.com